Training

trainer T.C. de Horst:
Gert-Jan de Lorijn
Tel. 06-34657609
gertjan.delorijn@tele2.nl

 

LESREGLEMENT TC de HORST

Een lesuur bestaat uit 60 minuten baantijd en 50 minuten lestijd.

Indien door weersomstandigheden de training komt te vervallen is een inhaalregeling als volgt van toepassing: 2 x uitval = 1 inhaalles met een maximum van 2 inhaallessen per zomercursus en 3 inhaallessen per wintercursus.

De inhaallessen worden gehouden na de cursus. Indien een inhaalles komt te vervallen wegens weersomstandigheden, komt deze in zijn geheel te vervallen ( dus GEEN inhaalles op inhaalles).

Indien een les vervalt om reden van ziekte / verhindering van de trainer, wordt de les in zijn geheel ingehaald na de laatste les van de betreffende cursus.

Een les waarvan meer dan 30 minuten voorbij zijn, wordt niet ingehaald.

Trainingen die uitvallen vanwege feestdagen, worden in zijn geheel ingehaald.

Indien u om persoonlijke redenen de les(sen) niet kunt volgen, heeft u geen recht om deze les(sen) in te halen daar deze les wel doorgang heeft gevonden voor uw medeleerlingen. Wel kunt u in overleg met de trainer een oplossing vinden om gemiste lessen mogelijk anders in te halen.

Bij ziekte of blessure wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.

De tennisvereniging draagt zorg voor de ballen.

De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch beschadiging of diefstal van materiaal van cursisten, evenals blessures

Iedereen die overweegt les te nemen ofwel les heeft bij TC de HORST, dient LID te zijn van de club en op de HOOGTE te zijn van dit lesreglement.

Indien u vragen/opmerkingen heeft betreffende lesaspecten kunt u uw trainer hierover raadplegen. Liefst op een moment dat dit ook voor de trainer uitkomt. 

TC de HORST wenst u een fijne en leerzame cursus toe.